Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın,SATICI tarafından işletilmekte olan www.dunyaaktuel.com; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. 

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, ödeme vasıtaları ve ödemenin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda da kendisine bilgi verildiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.dunyaaktuel.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

1.3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş.
Adresi:  100. Yıl Mahallesi Hüseyin Karaaslan Cad. Globus DÜNYA Basınevi 34204 Bağcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 440 24 24
Eposta : info@dunyaaktuel.com
Mersis No :
Kayıtlı olduğu Meslek Odası : İstanbul Ticaret Odası (www.ito.org.tr)

1.4. ALICI BİLGİLERİ
Adı Soyadı / Ünvanı: 
Teslimat Adresi: 
Telefon: 
Eposta: 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ ……………………

2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı ………………… tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI’nın eposta adresine gönderilerek Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği SATICI işbu sözleşmenin bir nüshasını ALICIYA teslim etmiştir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır. (örnek ürün bilgisi eklenmiştir) 

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş örnek ve boş mesafeli sözleşme iade formu ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. 

4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz 

4.3. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir. 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, satışa konu talep ettiği ürünlerin kendisine ön bilgilendirme formunda belirtilenler ile aynı olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak onaylamış bulunduğu ön bilgilendirme formu ile birlikte edindiğini teyit etmiş olur. 

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya kayıt esnasında belirttiği e-posta adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI ; SATICI'ya farklı bir kredi kartı ile yahut EFT/havale yolu ile en geç 3 gün içinde ödeme yapmayı peşinen kabul eder.Aksi taktirde ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 

6.8. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. 

6.9. Sözleşme metni sözleşmenin kurulmasından sonra, satıcı tarafından saklanacaktır ve bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişimi 14 gün süreyle mümkündür.

MADDE 7 - CAYMA HAKKI 

7.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya veya ürün sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. 

7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ÜRÜN'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği, Satıcı tarafından ürün ile birlikte gönderilen Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş mesafeli sözleşme iade formunun eksiksiz şekilde doldurulmuş ve imzalanmış hali ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. 

7.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından iadeye konu ürünler ……… Kargo firması ile gönderilmediği taktirde ALICI tarafından karşılanır.

7.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜNLER ile neticeten 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesinde belirtilen diğer ÜRÜNLER söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Üzerine yahut içerisine yazı yazılmış, karalanmış, boyanmış ; kaplanmış, kıvrılmış yahut sayfaları kırılmış yayınlar iade alınmaz, bu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

7.5 - Hatalı Ürünler
Teslimat sırasında fark edilemeyip uygulamada meydana çıkan hatalı ürünleri alıcı hatalarını belirterek fatura ve sipariş numaralarını içeren e-maili info@dunyaaktuel.com adresine gönderebilir, iade gerekçesi uygun görülürse alıcı faturayı iade edilen ürün ile birlikte satıcıya gönderdikten sonra hatalı ürün satıcı tarafından yenisi ile değiştirilecektir;
Hatalı ürün nedeniyle iadelerden doğan taşıma masrafları satıcı tarafından karşılanacaktır.

7.6 - Elektronik ortamda yapılan bu sözleşme taraflarca detaylıca okunmuş, kabul edilerek ve teyid işlemi yine elektronik ortamda yapılmıştır. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Sözleşmede belirtilen önbilgiler ve bilgilendirmeler iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ve neticeten 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesinde belirtilen diğer ürünlerin ilişkin iadesi kabul edilmemektedir. 

8.2. Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

……………… ( satılacak ürün çeşitliliğine göre düzenlenebilir)

MADDE 9- GİZLİLİK ve GÜVENLİK

9.1- Bilgilerin Gizliliği

a- Alıcılara ait kişisel bilgiler, gizlilik içerisinde ve de 3. Şahısların ulaşamayacağı biçimde alınmaktadır. Sipariş sürecinin sıkıntısız olarak gerçekleştirilmesi maksadı ile  üyeliğe ve siparişe konu bilgilerin kaydedilmesi gizlilik ihlali olarak kabul edilmeyecektir.

b- Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler www.dunyaaktuel.com’da saklanır. Kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir. Satıcı , alıcı bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında alıcı açık izni veyahut kapalı muvafakatı ile bilgi vermek ve ayrıca ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca alıcı bilgileri gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için 6563 Sayılı Kanun’a aykırılık oluşturmayacak şekilde kullanılmaktadır. İşbu hususa alıcı peşinen muvafakat etmektedir.

c- Üye olurken alıcı tarafından verilen tüm bilgilere, üye olurken belirlenmiş olan kullanıcı ismi ve parolanın güvenliğini sağlamak ve 3. Kişilerle paylaşmamak alıcı mesuliyetinde olmak üzere, sadece alıcı ulaşabilir ve değinilen bilgiler sadece alıcı tarafından değiştirilebilir. Başka birinin www.dunyaaktuel.com üzerinden alıcı ile ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

d- Alıcı işbu bilgilendirme doğrultusunda www.dunyaaktuel.com web sitesinden alışveriş yaparak, kişisel bilgi güvenliğinin 6563 Sayılı Kanun 10/1-a maddesi uyarınca sağlandığını ve aynı maddenin (b) maddesi uyarınca gereken izni satıcıya verdiğini kabul etmektedir.

9.2- Ödeme Güvenliği

a- Alıcı tarafından alışveriş amacı ile www.dunyaaktuel.com internet sitesine girilen mali bilgiler ancak satın alınan ürünün faturalandırılabilmesi için gerektiği kadar depo edilmektedir. www.dunyaaktuel.com internet sitesinde alışveriş yapılması ile birlikte alıcı ayrıca satın almaya ilişkin tahsilatın yapılabilmesi için gerekli olan tahsilat aracı bilgilerinin gerekli kurumlarla paylaşılmasına muvafakat etmiş demektir. Ödemenin yapılabilmesi için banka ve sair kredilendirme kuruluşları ile paylaşılacak bilgiler alıcı ismi, kredi kartı numarası, kartın son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. 

b- Tüm kredi kartı ve alıcı bilgileri internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiş olup, 6563 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuattaki tüm güvenlik sertifikaları satıcı tarafından sağlanmıştır. Değinilen güvenlik uygulamaları alışveriş için kredi kartı bilgilerinin girilmesi aşamasında 3. Kişilerin değinilen bilgilere ulaşmasını engellemektedir.  

c- Kredi kartı bilgilerinin siteden bankaya aktarılması ile ilgili güvenlik, banka'nın sunduğu maksimum güvenlik ile gerçekleşmektedir. Söz konusu güvenliğin çok sayıda bileşenin yanında, CVV2/CVC2 kodu da çalıntı kart veya kart bilgileri ile alışverişe karşı önlem olarak sitemizde kullanılmaktadır. 

d- Güvenli ortamda yapılacak işlemlerde alıcı ve alıcıya kredi kartını tahsis eden haricinde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş tarafından alıcının kart bilgilerine ulaşılamamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka sanal POS sistemine iletmekte ve işlem sonucunu alıcıya banka ekranı üzerinden bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır. Online işlemin bir sonucu olarak aktarılan kredi kart bilgilerine www.dunyaaktuel.com internet sitesi dahi erişememekte olup, müşterinin kredi kartının bağlı bulunduğu sanal pos ekranına yönlendirilmesi nedeni ile kredi kart bilgileri doğrudan banka ekranına girilmektedir.

e- Alıcının online alışverişi gerçekleştirmek maksadı ile işlem yaptığı bilgisayar, tablet veyahut mobil cihaza müşteri dışında kişilerin alıcı rızası hilafına müdahale etmesi, alıcının kredi kartı ve sair bilgilerinin bu şekilde 3. Kişilerce elde edilmesinden satıcı sorumlu olmayıp; alıcı kişisel bilgisayar, tablet veyahut mobil cihazının elektronik güvenliğini sağlamaktan kendisi mesuldür. 

f- Alıcı, işbu bilgilendirme metninin 6563 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kendisi ile paylaşıldığını, ayrıca işbu bilgilendirme ardından www.dunyaaktuel.com internet sitesi üzerinden alışveriş yaparak 6563 Sayılı Kanunda hizmet sağlayıcı açısından öngörülen tüm bilgilendirme ve güvenlik yükümlülüklerinin satıcı tarafından yerine getirildiğini kabul etmektedir.

MADDE 10 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) münhasır ve kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

9.2. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ………… tarihinde taraflarca elektronik ortamda akdedilmiş olup, sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak kabul edilmesi ile yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşmenin bir nüshası sözleşmenin ALICI tarafından kabul edilmesi ile ALICININ üyelik bilgilerinde belirttiği e-posta adresine gönderilmiştir. ALICI işbu sözleşmede ve de sözleşme öncesinde kendisine sunulan ön bilgilendirme formunda 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında tüm bilgilendirmelerin kendisine eksiksiz olarak yapıldığını kabul ve beyan etmektedir.

SATICI:
Ünvanı: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş.
Adresi:  100. Yıl Mahallesi Hüseyin Karaaslan Cad. Globus DÜNYA Basınevi 34204 Bağcılar / İSTANBUL
Telefon : (0212) 440 24 24
Eposta : info@dunyaaktuel.com

ALICI: